Kho hàng thép Tas tại theptas.vn

Cần phát triển đúng hệ sinh thái cho ngành thép thứ cấp

22

Bộ trưởng Bộ Thép Ram Chandra Prasad Singh cho biết cần phải cung cấp hệ sinh thái phù hợp cho ngành thép thứ cấp và người tiêu dùng, nhằm đạt được công suất 300 triệu tấn vào năm 2030.

Bộ trưởng đã đưa ra nhận xét trong khi giải quyết một cuộc họp của các nhà sản xuất và người tiêu dùng được tổ chức tại Surat, theo một tuyên bố chính thức được ban hành tại đây.

Bộ trưởng Bộ Thép đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ và cung cấp hệ sinh thái phù hợp cho ngành thép thứ cấp và người tiêu dùng để đáp ứng công suất 300 triệu tấn thép vào năm 2030.

Trong buổi làm việc, Bộ trưởng nhấn mạnh rằng tất cả các chỉ tiêu này chỉ có thể đạt được khi có sự tham gia tích cực của các nhà sản xuất thép thứ cấp và các hộ tiêu thụ thép.

Bên cạnh các quan chức khác của Bộ, đại diện Phòng Thương mại Nam Gujarat, các bên liên quan trong lĩnh vực thép thứ cấp và hiệp hội người tiêu dùng thép của Gujarat đã tham dự cuộc họp.

Bộ trưởng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp thép nên quan tâm hơn đến việc phát triển các sản phẩm thép thích hợp để các nhu cầu của đất nước có thể được đáp ứng trong nước.

Pencil

 

Comments are closed here.