Kho hàng thép Tas tại theptas.vn

Chính phủ Ấn Độ chỉ đạo ngành thép vạch ra kế hoạch để giảm lượng khí thải CO2

17

Phù hợp với các cam kết COP26 của chính phủ Ấn Độ, Bộ Thép đã yêu cầu các bên liên quan xây dựng một kế hoạch hành động có thời hạn để giảm lượng khí thải trong ngành thép.

Theo một tài liệu của Bộ, ngành công nghiệp gang thép trên toàn cầu chiếm khoảng 8% tổng lượng khí thải carbon dioxide (CO2) hàng năm, trong khi ở Ấn Độ, nó đóng góp 12% vào tổng lượng khí thải CO2. Do đó, ngành thép Ấn Độ cần phải giảm đáng kể lượng khí thải theo các cam kết đưa ra tại hội nghị về biến đổi khí hậu COP26.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết Ấn Độ sẽ đạt mục tiêu không phát thải vào năm 2070 tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu COP26 vào tháng 11/2021.

Trong cuộc họp được tổ chức gần đây, Bộ trưởng Thép Ram Chandra Prasad Singh “kêu gọi các bên liên quan xây dựng kế hoạch hành động có thời hạn và nỗ lực phối hợp để giảm lượng khí thải từ ngành thép phù hợp với cam kết của Chính phủ trong COP26”.

Các cuộc thảo luận cũng đã được tổ chức về kịch bản hiện tại, con đường phía trước để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang thép xanh, các chiến lược và công nghệ khác nhau có thể được ngành thép áp dụng để sản xuất thép xanh và mức độ sẵn sàng công nghệ, v.v.

Việc sử dụng hydro xanh trong sản xuất sắt và sử dụng công nghệ lưu trữ và sử dụng carbon (CCUS) để giảm lượng khí thải cũng đã được thảo luận tại cuộc họp.

Bộ cho biết, “Các đề xuất dự án R&D được thực hiện theo phương thức hợp tác chung từ các tổ chức học thuật có uy tín, phòng thí nghiệm nghiên cứu và các công ty thép để phát triển các quy trình và công nghệ thay thế mới nhằm giải quyết các vấn đề mà ngành phải đối mặt … (và) cung cấp hỗ trợ tài chính theo Đề án R&D cho năm tài chính 2022-23 “.

Pencil

 

Comments are closed here.