Kho hàng thép Tas tại theptas.vn

JSW Steel hợp nhất Jindal Ispat Steel

28

JSW Steel cho biết họ sẽ hợp nhất các công ty con của mình là JSW Ispat Special Products (JISPL) Limited và Creixent Special Steels Limited (CSSL) để tận dụng sự hiệp lực giữa các công ty và đạt được hiệu quả tốt hơn.

Các cổ đông sẽ nhận được một cổ phần của JSW Steel cho mỗi 21 cổ phần của JISPL và ba cổ phần của JSW Steel cho mỗi hai cổ phần của Creixent. Công ty dự kiến sẽ kết thúc giao dịch trong vòng 12 tháng tới.

Cổ phiếu của JISPL đã tăng 7,11% trên BSE vào thứ Sáu để đóng cửa ở mức 30,9 Rs. JSW Steel đóng cửa giảm 0,54% ở mức 548,65 Rs. Trước đây là Monnet Ispat & Energy Limited, JISPL đã được mua lại bởi JSW Steel và các nhà quảng bá của nó vào năm 2018 thông qua tòa án phá sản. CSSL là công ty mẹ của JISPL.

Pencil

 

Comments are closed here.