Kho hàng thép Tas tại theptas.vn

Nhập khẩu thép của Mỹ tăng 31,4% trong tháng 3

24

Theo dữ liệu điều tra dân số sơ bộ từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, nhập khẩu thép hàng tháng của Hoa Kỳ trong tháng 3 năm 2022 đã tăng 31,4% so với tháng 2 lên tổng cộng 2.804.809 tấn.

Tình hình nhập khẩu thép của Mỹ

So sánh giữa các năm cho thấy mức tăng 33,8%. Về giá trị, nhập khẩu thép của Mỹ trong tháng 3 đạt 3,93 tỷ USD, so với 3,10 tỷ USD trong tháng 2 và 2,40 tỷ USD vào tháng 3/2021.

Các nguồn nhập khẩu thép hàng đầu của Mỹ trong tháng 3 bao gồm: Canada với 591.463 tấn; Mexico với 491.474 tấn; Brazil với 314.503 tấn; Hàn Quốc với 291.162 tấn; và Việt Nam với 151,298 tấn.

Theo nhóm sản phẩm, nhập khẩu bán thành phẩm đạt tổng cộng 522.644 tấn trong tháng 3, tăng từ 446.605 tấn trong tháng 2 và tăng từ 463.461 tấn vào tháng 3 năm 2021.

Nhập khẩu sản phẩm phẳng đạt 1.129.456 tấn trong tháng 3, tăng từ 801.007 tấn trong tháng 2 và tăng từ 875.376 tấn trong Tháng 3 năm 2021.

Nhập khẩu sản phẩm dài đạt tổng cộng 572.346 tấn trong tháng 3, tăng từ 439.739 tấn trong tháng 2 và tăng từ 393.831 tấn vào tháng 3 năm 2021.

Nhập khẩu ống và ống đạt tổng cộng 469.393 tấn trong tháng 3, tăng từ 348,99 tấn trong tháng 2 và tăng từ 304.049 tấn vào tháng 3 năm 2021.

Theo Viện Sắt và Thép Hoa Kỳ (AISI), thị phần nhập khẩu thép của Hoa Kỳ trong tháng 3 năm 2022 ước tính là 26%, so với 22% trong tháng Hai và 24% tính đến thời điểm hiện tại.

Pencil

 

Comments are closed here.